Europäische Bürger zur Kommunalwahl 2021

europa_flagge

Molim vas, idite glasati, svaki glas se računa! Hvala vam

kroatien_flagge

I vi možete birati! Pravo glasa na lokalnim izborima imaju Nijemci ili državljani jedne od ostalih država članica Europske unije s prebivalištem u Saveznoj Republici Njemačkoj (državljani Unije) koji imaju osamnaest godina na dan izbora i imaju prebivalište u općinama Bürstadt , Bobstadt ili Riedrode najmanje 6 tjedana. 

Glasanje putem pošte Također možete koristiti,
lako i povoljno od kuće.
Informacije i prijava za glasanje putem pošte na

https://wahlschein.ekom21.de/IWS/start.do?mb=6431005

Per favore, vai a votare, ogni voto conta!

italien_flagge

Anche tu puoi Votare!

I Tedeschi o i cittadini di uno degli altri stati membri dell’Unione europea residenti nella Repubblica federale di Germania hanno diritto di voto alle elezioni locali (Cittadini dell’Unione) che hanno compiuto i diciotto anni il giorno delle elezioni e risiedono nei comuni di Bürstadt, Bobstadt o Riedrode da almeno 6 Settimane.

Grazie
Votazione per Corrispondenza Puoi anche utilizzando la votazione postale in modo semplice e comodo da casa.

Informazioni e richiesta di votazione per Corrispondenza presso

https://wahlschein.ekom21.de/IWS/start.do?mb=6431005

 Vă rugăm să mergeți la vot, fiecare vot contează! Mulțumesc

rumaenien_flagge

Și tu poți alege! Eligibili la vot în alegerile locale sunt germani sau cetățeni ai unuia dintre celelalte state membre ale Uniunii Europene care au reședința în Republica Federală Germania (cetățeni ai Uniunii) care au optsprezece ani în ziua alegerilor și au fost rezidenți în comunitățile din Bürstadt , Bobstadt sau Riedrode timp de cel puțin 6 săptămâni.

Puteți utiliza și opțiunea de vot prin poștă, ușor și convenabil de acasă. Informații și cerere de vot prin poștă la

https://wahlschein.ekom21.de/IWS/start.do?mb=6431005

Ty także możesz wziąść udział w wyborach!

polnische_flagge

Do głosowania w wyborach komunalnych są uprawnieni Niemcy lub obywatele innego kraju członkowskiego Uni Europejskiej, którzy w dniu wyborów mają ukończony 18-ty rok życia i od co najmniej 6 tygodni mają stałe miejsce zamieszkania w okręgu wyborczym gmin Bürstadt, Bobstadt i Riedrode.
Bierzcie udział w wyborach, każdy głos się liczy!
Wybory listowe
Tutaj Istnieje możliwość skorzystania Wystąp o głosowanie korespondencyjne

https://wahlschein.ekom21.de/IWS/start.do?mb=6431005

 

 

Και εσείς μπορείτε να ψηφίσετε!

griechenland_flagge

Δικαίωμα ψήφου στις Δημοτικές Εκλογές είναι οι Γερμανοί υπήκοοι και όλοι οι υπόλοιποι Υπήκοοι ενός από υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διεύθυνση κατοικίας στην Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γερμανίας (Κάτοικοι Ένωσης), οι οποίοι κατά την ημέρα ψηφοφορίας έχουν εκπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και έχουν δηλωμένο το τόπο κατοικίας τους στις Κοινότητες Μπούρσταντ (Bürstadt), Μπόμπσταντ (Bobstadt) ή Ριεντρόντε (Riedrode) για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Σας παρακαλώ πηγαίνετε να ψηφίσετε, η κάθε ψήφος μετράει!

Ευχαριστώ

Επιστολική Ψήφος. Εκμεταλλευτείτε την ψήφο μέσω επιστολής, απλά και άνετα από το σπίτι σας.

Πληροφορίες και Αιτήσεις για την Επιστολική Ψήφο ….

https://wahlschein.ekom21.de/IWS/start.do?mb=6431005